Amed SümerPark Sanat Galerisi

Amed SümerPark Sanat Galerisi

Kentteki dört büyük yeşil alandan en büyüğü olan toplam 80.000 m2’lik parkın 10.000m2’lik kapalı fabrika alanında kuruldu. Merkez, dört ana hedef grubu olan Kadın, Çocuk, Genç ve Engellilerin yaşam kalitesini yükseltme, sorunlarını çözme ve toplumsal yaşama katılımlarını sağlama amacını güdüyor. Sümerpark Ortak Yaşam Alanı’nda yaklaşık 250 personeli ve 100’ün üstünde gönüllüsü ile günde ortalama 1000 kişiye hizmet veriliyor. Bünyesinde ortak kullanıma yönelik çok amaçlı salonlar, sinema, derslikler ve atölyeler ile birlikte kafeterya bulunuyor. Eğitim, sağlık rehabilitasyon hizmetleri ile spor ve kültür aktivitelerin gerçekleştirildiği hizmet merkezleri, inşaat çalışmalarının sonlandırılması ile 2009 yılı başından itibaren halkımızın hizmetine sunuldu. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, bu sosyal merkez ile kentin tüm dinamiklerinin, sivil toplumun, örgütlü-örgütsüz tüm bireylerin mahalle ölçeğinde başlayarak kentsel karar verme süreçlerine katılımını amaçlayan bir Diyarbakır Modeli yaratmayı hedefliyor.

+90 412 229 4880

Sümerpark Sosyal Yaşam Merkezi
Yenişehir / DİYARBAKIR

" HENÜZ SERGİ EKLENMEDİ "

Yorum Yapın