Düzce Üniversitesi Sanat Galerisi

Düzce Üniversitesi Sanat Galerisi logo

Düzce Üniversitesi Sanat Galerisi

Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi 28.03.1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanun’un ek 30. maddesine göre Bakanlar Kurulu’nca 01.02.2010 tarihinde, evrensel düşünce ve değerlere sahip, sorunlara analitik yaklaşabilen, estetik duyarlılıkları gelişmiş, yaratıcı ve yenilikçi ürünler ve mekânlar tasarlarken niteliği ve doğayı göz ardı etmeyen, insan ve topluma öncelik veren, bilgisayar ve enformasyon teknolojilerini tasarım süreçlerine uygulayabilen, meslek sorumluluklarına ve özgüvene sahip bireyler yetiştirmek amacıyla kurulmuştur.

Amacımız, Düzce Üniversitesi misyonu ve vizyonu bağlamında; ülke ve dünya kültürüne sanat yoluyla katkıda bulunacak evrensel düşünce ve değerlere sahip; özgün düşünen, teknolojiye hakim, estetik bilinci gelişmiş, disiplinlerarası işbirliği kurabilen, etik değerlere bağlı, adalet duygusu gelişkin, toplum ve bilim dünyasına saygılı, yenilikçi ve özgürlükçü, çoksesli, araştıran ve sorgulayan sanatçı ve tasarımcılar yetiştirmektir.

Hedefimiz, insanlık tarihinin başlangıcından bu yana ilerlemenin temelini oluşturan sanat ve tasarım konusunda, eğitim ve öğretim kalitesini, günümüz sanat değerleri ve teknolojisi göz önünde bulundurarak artırmak, ulusal ve uluslararası düzeyde tercih edilen bir kuruluş olmak, fakültemizi kültürel ve sanatsal alanda bir çekim merkezi haline getirmektir.

+90 380 542 1264

Yörük,  Merkez / DÜZCE

" HENÜZ SERGİ EKLENMEDİ "

Yorum Yapın